Plats för Lilla Familjen Eriksson

Pappa Mats, Mamma Linda

Lilly och Leo

Trissjollen

Modelljärnvägstavlan