Spel

Inledning
Tillverkning av spel

Inledning
Bräd och tärnings spel av olika slag har igenom historien alltid varit mycket omtyckta. Det anses mycket viktigt för fina män och kvinnor av klass att kunna behärska brädspel av olika slag, men även enkelt folk finner nöje i att spela då tid finns. Det är inte konstigt om din karaktär har ett spel med sig i sin utrustning, han eller hon kan ju koppla av med att spela om det för stunden inte finns så mycket att göra, om man överraskas av dåligt väder och tvingas stanna på värdshuset längre än tänkt, eller för att lära känna folk. Den drivne kanske till och med kan försörja sig på sitt spelande. Bräden och pjäser till nedan beskrivna spel är ofta mycket enkelt utformade. Bräderna är ofta målade eller ristade på ett stycke trä eller läder och pjäserna består vanligen av sten, trä, horn eller ben. Ibland spelar man om pengar men oftast för spelandets och sällskapets skull. Var noga med att klargöra spelets regler innan ett parti av något slag inleds, detta för att undvika blodvite. De regler som vi beskriver här är våran tolkning av hur man spelar vissa spel och de är i grunden ganska enkla. Det finns säkerligen lika många tolkningar av spelreglerna som spelare och vi gör inga anspråk på att dessa skall vara "de rätta" reglerna. För att få mer nöje med spelen kan du variera reglerna själv och se hur det påverkar spelat. Innan du börjar spela med en främling kan det också därför vara nyttigt att ni kommer överens om reglerna.

Tafl (Regler tolkade och sammanställda efter historiska källor av O.Hejll.)
Tafl spel av olika slag uppfanns för mycket länge sedan av vikingarnas anfäder. Spel av denna sort finns i en mängd varianter. Här kommer spelet Tablut, som är ett av de enklaste tafl spelen att beskriva. I Tablut skall svearnas konung och hans åtta hirdmän undfly 16 daner.

Regler till Tablut
Alla pjäser har samma rörelseförmåga (som torn i schack) och samma sätt att slå ut motståndarens pjäser. De olika sidornas mål är dock olika. Svea kungen skall ta sig till ett av hörnen (en så kallad tron) på 9x9 rutors brädet. Danerna skall hindra detta från att hända eller fånga kungen mellan två av sin egna pjäser. Kungen är den enda pjäs som får beträda brädets fem troner (mittenrutan och hörnen). Andra pjäser får passera över en tron men ej stanna. Man slår ut en motståndares pjäs genom att fånga den mellan två egna. Svearna kan även fånga danerna mellan en av sina pjäser och en tron. Man kan utan fara ställa sig på en ledig ruta mellan två motståndarpjäser. Då kungen har fri väg till en hörn tron måste kungens spelare varna sin motståndare genom att säga "raiki". För att vinna spelet måste han säga "tuki" innan han gör sitt drag. Detsamma gäller för danernas spelare då han önskar fånga svearnas kung eller spärra alla vägar till hörn tronerna.
 

Kvarn (Regler tolkade och sammanställda efter historiska källor av M.Eriksson och O.Hejll)

Regler till niomanna kvarn

Niomanna kvarn spelas på ett bräde med tre kvadrater inuti varandra. I varje kvadrats hörn och på mitten av varje kvadrats sida finns en punkt markerad. Linjer binder samman "mittpunkterna" i de tre kvadraterna. Spelplanen består således av 16 linjer och 24 punkter.

  Niomanna kvarn spelas av två spelare på ett bräde enligt beskrivningen ovan. Varje spelare har nio pjäser. Spelet inleds med att spelarna turas om att placera sina pjäser på brädet, en i taget. Målet med spelet är att lyckas placera tre av sina pjäser på rad (på tre intill varandra liggande och av en rät linje sammanbundna punkter). Detta kallas för en "kvarn" och ger spelaren rätt att avlägsna valfri motståndarpjäs från brädet. En spelare kan också "slå ut" en motståndar pjäs genom att placera två av sina pjäser på två sidor om motståndarpjäsen i rad (på tre intill varandra liggande och av en rät linje sammanbundna punkter). Sedan alla pjäser är utlagda flyttas de genom att följa linjerna till nya lediga punkter, en punkt i taget. Man kan inte hoppa över pjäser. För att bilda en ny kvarn på samma plats som en gammal måste minst två av pjäserna från den gamla kvarnen bytas ut eller flyttas. När en spelare endast har två pjäser kvar så har han förlorat partiet. Man måste flytta en pjäs varje drag även om det är ofördelaktigt. Om en spelare inte kan flytta någon pjäs så har han förlorat.


Tillbaka Hem