Korparna bildades i Stockholm, 1 maj 1991 och har sitt ursprung i Svenska Scoutförbundet. De ursprungliga Korparna möttes hösten 1989 på scoutliven "Sökandet efter Luinaur". Vi var alla ganska trötta på det enahanda och med rätta töntstämplade verksamhet som scouterna erbjöd. Efter "Luinaur" insåg vi dock att "live" utgjorde en utmärkt ram inom vilken vildmarkskunskaper och filosofi kunde tillämpas praktiskt på ett engagerande sätt. Vi hoppades även kunna tillföra lite kunskap till liverörelsen som redan då visste att bränna sina skepp hos de markägare som var dumma nog att upplåta sin mark åt dem.

-Vad är detta Oskar, du lovade ju att inte generalisera och reta folk!
-Lovade och lovade...

Nåväl, året var 1991 och vi beslöt således i all ödmjukhet rädda världen. Jag minns inte om ordet "live" var i allmänt bruk i början på 90-talet, vi var emellertid gamla bordsrollspelare och kallade därför våra liver för "äventyr".

Våren 1992 arrangerade vi vårt första "äventyr" som gavs namnet "Lei-glim". Hösten samma år arrangerade vi nr 2 med titeln "Erinam". Våren 1993 omarbetade och genomförde vi ett nytt "Lei-glim". Hösten 1993 började vi planera Thirions arv, ett äventyr som skulle utspela sig i J.R.R. Tolkiens värld Midgård. Detta äventyr var större än något vi gjort tidigare och vi räknade med att förberedandet skulle ta två år. Under fyra dagar i Kristi himmelfärdshelgen 1995 genomfördes det första Thirions arv som omarbetades och genomfördes igen våren 96.

Hösten 1996 skapade vi tillsammans med fotografen Rille Norstedt en utställning där vi med ord och bild beskrev vår verksamhet för oinvigda. Utställningen visades i Kalmar, Visby och Stockholm.
Hösten 1997 arrangerade vi "Korpens tid", ett äventyr i historisk vikingamiljö. Vintern 97-våren 98 förverkligade vi en gammal dröm och byggde det värdshus som sedan kom att användas på det sista Thirions arv som gick av stapeln våren 1998 med undertiteln "Den sista vandringen".

Sedan bildandet har flera Korpar av olika skäl flugit sin kos. Vi har emellertid under åren endast valt in två nya Korpar och vi är nu sju aktiva medlemmar. Vårt syfte är att samla och förvalta de resurser, kunskaper och den matriel vi behöver för att utveckla vårt äventyrande, både som individer och grupp. Vi vill samla utveckla och sprida kunskaper med relation till levande rollspel. Vi vill även skapa levande roller med Moder Jord som deltagare och inte scenografi.

Ibland, när skymningen faller, vill även vi vandra den smala stigen som slingrar sig mellan uråldriga granar och mosstäckta klippor. Först känner vi lukten av rök, sedan hör vi flöjtspel och sång som bärs av vinden genom den tysta skogen. Runt lägerelden i gläntan har vandrare från när och fjärran samlats. Eldens dansande lågor lyser upp de gamla träden med sitt rödaktiga sken och kaskader av gnistor slungas upp mot den stjärntäckta natthimlen. Vi sitter under våra varma mantlar och lyssnar halvsovande till sagor, sägner, eldens sprak och höstvindens kamp med trädkronorna...


Hem